index
Veel gestelde vragen over parachutespringen en verzekeringen

1) Ik ga over een aantal dagen parachutespringen kan ik nu al een verzekering afsluiten?
- Je kunt nu al een verzekering afsluiten voor een een bepaald weekend dat je gaat springen. Mocht het parachutespringen echter dat betreffende weekend niet doorgaan door slechte weersomstandigheden, maar verplaatst worden naar het weekend daarop dan is het voordeliger om een kortlopende reisverzekering te sluiten voor die gehele betreffende week (De week waarin die 2 weekenden vallen). Zo weet je zeker dat je de dag waarop je gaat parachutespringen een ongevallen-dekking hebt.

2) Ik ga meerdere dagen parachutespringen en ik wil een ongevallen verzekering afsluiten, kan ik voor meerdere dagen een ongevallenverzekering afsluiten?
-Het is uiteraard mogelijk om voor meerdere dagen achter elkaar een ongevallenverzekering te sluiten. De ongevallenverzekering kost
€ 1,80 per dag met een minimum van € 11,50.Ga je bijvoorbeeld van zaterdag de 5e t/m vrijdag de 11e een cursus parachutespringen volgen, dan kost dat dus 7 x € 1,80 = € 12,60 + € 4,50 poliskosten = € 17,10


3) Ik maak meerdere keren per jaar een parachutesprong, is het verstandig om iedere keer een kortlopende ongevallenverzekering af te sluiten?
-Nee, in dit geval is het voordeliger om een doorlopende ongevallenverzekering af te sluiten. Je bent dan het gehele jaar door verzekerd. Zowel tijdens het parachutespringen maar ook tijdens je dagelijkse bezigheden.

4) Biedt mijn zorgverzekering dekking voor ongevallen bij parachutespringen?
-Ja en nee. De basisverzekering biedt dekking voor medisch zorg na een ongeval. De vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is per verzekeraaar en dekkingsoort verschillend. Maar de zorgverzekering vergoedt geen bedrag ineens (kapitaalsuitkering) bij blijvende invaliditeit na een ongeval door parachutespringen. Daarvoor biedt onze doorlopende en tijdelijke  ongevallen-verzekering dekking.

5) Heb ik een aansprakelijkheidsverzekering nodig voor het parachutespringen?
-Als je wilt parachutespringen moet je volgens de regels van de KNVvL WA verzekerd zijn. Ben je lid van de KNVvL dan ben je automatisch WA verzekerd. Ben je geen lid van de KNVvL sluit dan altijd een WA verzekering via deze website.

6) Wat is het verschil tussen een kapitaalsuitkering op mijn ongevallenverzekering en medische zorg op een ongevallenverzekering?
-De kapitaalsuitkering keert bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval een geldbedrag ineens uit ter vervanging van inkomen of betaling van kosten. De medische kosten ten gevolge van een ongeval bestaat uit medische zorg. Hierbij kun je denken aan het vervoer met een ambulance naar het ziekenhuis en het verblijf in het ziekenhuis en behandelingen door artsen of fysiotherapeut.

7) Welke gevaarlijke sporten of bijzondere sporten vallen onder andere onder de verzekeringsdekking op onze verzekeringen
-Onder "gevaarlijke sporten" of ook wel "bijzondere sporten" vallen
-bergbeklimmen, kletteren, asielen, speleologie, bungee-jumping, parachutespringen, paragliding, hanggliding, ultralight vliegen en zweefvliegen.
- het maken van gletsjertochten, indien deze worden gemaakt onder begeleiding van een erkende gids; bergwandelingen of bergtochten over wegen of terreinen, die niet zonder bezwaar voor ongeoefenden begaanbaar zijn; wildwatervaren, raften;
wedstrijdzeilen op zee; ballonvaren, parapente.

8) Is er dekking voor "bijzondere sporten" of "gevaarlijke sporten" op de doorlopende reisverzekering?
-Ja er is dekking voor bijzondere sporten of gevaarlijke sporten op de doorlopende reisverzekering behalve voor de ongevallen uitkering. Voor een ongevallenuitkering (kapitaalsuitkering) dient u onze doorlopende ongevallenverzekering af te sluiten.
Voor alle andere zaken zoals medisch hulp, repatriëring, bagage dekking, S.O.S. hulp is er gewoon dekking op de doorlopende reisverzekering voor gevaarlijke sporten.

9) Is er dekking voor gevaarlijke sporten of bijzondere sporten op de ongevallenverzekering?
-Ja er is dekking voor gevaarlijke sporten op de ongevallenverzekering. Gevaarlijke sporten zoals bergbeklimmen, abseilen, speleologie, bungee-jumping, parachutespringen, paragliding, hanggliding en zweefvliegen, en als passagier voor ultralight vliegen.
Er is echter geen dekking voor het maken van gletsjertochten, behalve als deze worden gemaakt onder begeleiding van een erkende gids en klettern.

10) Is er dekking voor paramotor vliegen / snorvliegen op een ongevallen verzekering?
- Nee de ongevallen verzekering doet geen kapitaalsuitkering bij  ongevallen die verband houden met het gebruikmaken van een motorvliegtuig, behalve als passagier. Paramotor vliegen valt dus niet onder de ongevallen verzekering. Het betreft hier alleen de kapitaals uitkering voor overlijden en/of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens paramotor vliegen.

11) Is er dekking op een reisverzekering voor paragliden? 
-Ja, paragliden wordt gewoon gedekt op een reisverzekering. Heeft u medische hulp nodig na een ongeval tijdens paragliden dan valt dit gewoon onder de reisverzekering. Er is geen kapitaalsuitkering na een ongeval ten gevolge van paragliding.  Uiteraard is er wel dekking voor alle andere zaken waaronder hulpverlening, opsporing, redding en zoals genoemd medische hulp op de reisverzekering.

12) Dekt de aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) schade met of door paramotor vliegen?
-Nee, de aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) die u via de website www.parachuteverzekering.nl kunt afsluiten, sluit schade door of met (motor)vliegtuigen anders dan als passagier uit. Gewoon parachutespringen, paragliden, parapente en delta vliegen is wel verzekerd op onze aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering).
Voor een WA paramotor vliegen wordt een aparte Aansprakelijkheid verzekering afgesloten deze kunt via ons aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.