Paramotor en verzekeringen
Speciaal voor de Paramoteurs hebben wij inmiddels enkele goede verzekeringen kunnen samenstellen.Aansprakelijkheid of WA-verzekering
Om te beginnen natuurlijk de aansprakelijkheidsverzekering,  De WA verzekering  is een super belangrijke verzekering en dekt de gevolgen als u met uw Paramotor schade aan anderen toebrengt. De premie bedraagt meestal 175 per jaar exclusief poliskosten en assurantiebelasting van 21%. Een aanvraagformulier WA verzekering kunt u hier vinden. Wilt u eerst 100% zekerheid over de premie en acceptatie, vul dan het aanvraagformulier in en zet er "offerte" op. Voor het direct aanvragen graag het formulier uitprinten en invullen en na ondertekenen stuurt u het per fax of email aan ons. Onze verzekeraars eisen nog altijd een handtekening, vandaar deze wat omslachtige procedure.Uitrustingverzekering
De uitrusting die u bezit vertegenwoordigt een behoorlijke waarde. Deze wilt u toch ook graag goed verzekerd hebben. Een kooi die krom gaat of inbraak. Schade zit in een klein hoekje maar als je dan wat overkomt moet het wel goed geregeld zijn. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Voor slechts 30 per duizend verzekerd bedrag ben je All Risk verzekerd. Om de premie betaalbaar te houden moeten we helaas wel een eigen risico aanhouden van 250 per gebeurtenis. Omdat de uitrustingverzekering een aanvulling op de verplichte aansprakelijkheidsverzekeing is, is het verplicht om ook de aansprakelijkheidsverzekering van het betreffende luchtvaartuig of paramoteur via ons te  laten lopen. Overigens wel zo handig als er een keer schade mocht zijn.Reisverzekering
Wie betaalt het ziekenhuis en transport naar huis na een ongeval? Wie regelt dit allemaal na een incident? Normaal gesproken de reisverzekering. Weet echter dat praktisch alle verzekeraars dit risico voor Paramoteurs hebben uitgesloten! Wij kunnen u wel een goede verzekering bieden. Voor u als piloot, maar ook uw gezin kunt u gewoon en tegen lage premie meeverzekeren.Ongevallendekking
Helaas is het niet mogelijk een dekking in de rubriek ongevallen te verlenen. Dat betekent dat er geen kapitaalsuitkering bij ongevallen is die verband houden met het gebruikmaken van een motorvliegtuig doet, behalve als passagier. Paramotor vliegen valt dus niet onder de rubriek ongevallen verzekering. Het betreft hier alleen de kapitaals uitkering voor overlijden en/of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens paramotor vliegen. Zorgkosten en hulpverlening blijven natuurlijk op de reisverzekeing gewoon gedekt.
index